Nr Beschrijving Eenheid Prijs
Regiewerken manuren worden in uren gerekend
A1 Manuren ( de manuren starten bij het vertrek en stoppen bij aankomst depot Mollem ) u. 58,00
Regiewerken kraanwerk worden in dagprijs gerekend ongeacht het aantal draaiuren (exclusief manuren). De dagprijs start bij de aanvang van de werken.
TB108 Kraan O,8T dag 165,00
TB219 Kraan 1,9T dag 175,00
TB235 Kraan 3,5T dag 210,00
TB240 Kraan 47 dag 220,00
TB253 Kraan 5T dag 230,00
TB260 Kraan 6T dag 255,00
TBI75 Kraan 7,57 dag 285,00
V1 Transport kranen u. 25,00
Regiewerken dumpers worden in dagprijs gerekend ongeacht het aantal draaiuren (exclusief manuren)
De dagprijs start bij de aanvang van de werken.
D1 Ausa oranje dumper schuifbak dag 165,00
D2 Ausa oranje dumper draaibak dag 165,00
D3 Benford grote dumper dag 220,00
D4 Neuson rode dumper dag 200,00
D5 Thwaites 5T dumper dag 200,00
D6 Thwaites dumper versnelling dag 200,00
V1 Transport dumpers u. 25,00
Regiewerken rollend materieel worden in dagprijs gerekend ongeacht het aantal draaiuren (exclusief manuren)
De dagprijs start bij de aanvang van de werken.
RMI1 Greppelwals dag 165,00
RM2 Hamm zitwals dag 220,00
RM3 Ahlimann dag 220,00
RM4 Hoogtewerker dag 550,00
RM5 Rollmops dag 165,00
RM6 Trilplaat dag 110,00
RM7 Weidemann dag 165,00
RM8 Zuignap dag 200,00
RM9 Wals dag 165,00
V1 Transport rollend materiaal u. 25,00
Regiewerken vrachtwagens worden in uurprijs gerekend (exclusief manuren)
V1 Vrachtwagen u. 25,00
Containers worden in stukprijs gerekend. De stukprijs is inclusief manuren, levering en ophaling binnen een straal van 15 km. Prijs maximum tot aan de rand gevuld en niet meer dan 11 ton.
C1 Container steengruis st. 425,00
C2 Container grond st. 425,00
C3 Container groen afval st. 425,00
C4 Container grond met stenen st. 535,00
C5 Container gemengd afval st. 985,00
C6 Container hout st. 485,00

Alle bovenvermelde prijzen zijn exclusief BTW.